สิ่งที่ไม่ควรทำ

สิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว

สิ่งที่ไม่ควรทำ ปัญหาในครอบครัวมักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปเพราะทุกครอบครัวล้วนมีเหตุผลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกภายในบ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่าง การเลี้ยงลูก ปัญหาสุขภาพ รวมถึงสถานะทางด้านการเงิน ซึ่งความขัดแย้งอาจจะบานปลายจนกระทบความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และอาจทำให้ถึงขั้นจบชีวิตคู่ลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของแต่ละคนในครอบครัวได้ ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในครอบครัวคนในบ้านควรจะร่วมมือกันจัดการปัญหาต่างๆ เพื่อให้ชีวิตครอบครัวนั้นราบรื่นและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้และไม่ควรที่จะทำ สิ่งที่ไม่ควรทำ สิ่งต่อไปนี้

 

ความบกพร่องในการรับผิดชอบหน้าที่

ในยุคปัจจุบันนี้ผู้หญิงก็มีบทบาทในการทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเช่นเดียวกับผู้ชาย เพราะฉะนั้นหากผู้หญิงต้องรับผิดชอบงานบ้านหลังเลิกงานก็อาจทำให้รู้สึกเหนื่อยและหงุดหงิด ก่อให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวขึ้นได้ เนื่องจากสามีและภรรยาควรมีความรับผิดชอบในงานบ้านเเละการดูแลบุตรร่วมกันจึงจะเป็นผลดีต่อทุกคน

 

นิสัยและความเคยชินส่วนตัว

แม้จะตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากและอาจทำให้คนในครอบครัวนั้นไม่พอใจนิสัยในการกระทำของอีกฝ่ายเมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นผลทำให้นำมาสู่ความขัดแย้งได้ เพราะฉะนั้น คนในครอบครัวแต่ละคนควรที่จะนึกถึงใจเขาใจเราและเปิดใจกว้างยอมรับกันให้มากที่สุด นอกจากนี้ควรที่จะเปิดใจคุยกันตรงๆ ตั้งแต่ปัญหายังเล้กน้อยดีกว่าปล่อยให้ปัญหาสะสมและกลายเป็นปัญหาใหญ่ในที่สุด

 

การนอกใจ

การนอกใจนะเป็นปัญหาที่ร้ายแรงจนถึงขั้นทำให้ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่จบลงและเกิดการหย่าร้าง ซึ่งเด็กที่พ่อแม่หย่าร้างกันอาจรู้สึกขาดความอบอุ่นขาดการดูแลอบรมที่ดีขาดที่พึ่งพาไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจ และขาดการชี้แนะให้คำปรึกษาต่างๆ เมื่อเกิดปัญหา จนทำให้เด็กขาดการควบคุมตนเองและส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ เช่น ติดยาเสพติด ติดการพนัน

 

การใช้ความรุนแรง

เมื่อขาดการสื่อสารที่ดีและได้รับแรงกดดันจากภายนอกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจหรือความเครียดก็อาจทำให้เกิดความขัดแย้งและใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวขึ้นได้ และผู้ที่ถูกกระทำมักจะเป็นเด็กและผู้หญิง ซึ่งเด็กที่เติบโตจากครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงนั้นมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเมื่อโตขึ้นและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นติดยาเสพติดการพนัน เป็นต้น

 

ด้วยภาระหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนอาจจะทำให้ไม่มีเวลาพูดคุยสอบถามถึงสาระทุกข์สุขดิบหรือทำกิจกรรมอื่นร่วมกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพราะฉะนั้น หากเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัว สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะจะยิ่งทำให้ สิ่งที่แย่นั้นเลวร้ายมากขึ้นไปอีก

 

ขอขอบคุณ : https://prosta.info

 

 

สิ่งแรกที่จะรัก

สิ่งแรกที่จะรัก คือครอบครัวและสิ่งสุดท้ายที่จะลืม

สิ่งแรกที่จะรัก ครอบครัวถือเป็นสถานที่แรกที่ได้สอนให้เรารู้จักกับความรักด้วยกันแสดงถึงความรัก โดยที่พวกเขาจะคอยปกป้องดูแลและเลี้ยงดูเราให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ครอบครัวไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากเราเลย นอกจากความรักความสุขและความสบายใจของตัวเรา

อ่านต่อ »
วิธีแก้ปัญหาครอบครัว

วิธีแก้ปัญหาครอบครัว ไม่ให้ทำลายจิตใจ

วิธีแก้ปัญหาครอบครัว ครอบครัวที่อบอุ่นมักเป็นพื้นฐานของสภาพจิตใจที่ดี เพราะไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดใดจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต่างมีความปรารถนาที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสบายใจและรู้สึกที่ปลอดภัย แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ทำให้ทุกคนจะต้องทำงานหนักมากขึ้นมีเวลาพักผ่อนน้อยลง

อ่านต่อ »
ครอบครัวอบอุ่น

ครอบครัวอบอุ่น เริ่มต้นจากเวลาเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี

ครอบครัวอบอุ่น พื้นฐานชีวิตครอบครัวที่ดีต้องเริ่มจากครอบครัวที่มีความอบอุ่นถ้ารากฐานของครอบครัวนั้นมันคงการที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก็จะไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เรามาเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับครอบครัวของเราเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เข้มแข็งพอสำหรับการเผชิญกับสิ่งต่างๆ และเวลาที่เราควรมีให้กันและกันนั้นนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดเพื่อจะให้ ครอบครัวอบอุ่น

อ่านต่อ »
สิ่งแรกที่จะรัก

สิ่งแรกที่จะรัก คือครอบครัวและสิ่งสุดท้ายที่จะลืม

สิ่งแรกที่จะรัก ครอบครัวถือเป็นสถานที่แรกที่ได้สอนให้เรารู้จักกับความรักด้วยกันแสดงถึงความรัก โดยที่พวกเขาจะคอยปกป้องดูแลและเลี้ยงดูเราให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ครอบครัวไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากเราเลย นอกจากความรักความสุขและความสบายใจของตัวเรา

อ่านต่อ »
วิธีแก้ปัญหาครอบครัว

วิธีแก้ปัญหาครอบครัว ไม่ให้ทำลายจิตใจ

วิธีแก้ปัญหาครอบครัว ครอบครัวที่อบอุ่นมักเป็นพื้นฐานของสภาพจิตใจที่ดี เพราะไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดใดจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต่างมีความปรารถนาที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสบายใจและรู้สึกที่ปลอดภัย แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ทำให้ทุกคนจะต้องทำงานหนักมากขึ้นมีเวลาพักผ่อนน้อยลง

อ่านต่อ »
ครอบครัวอบอุ่น

ครอบครัวอบอุ่น เริ่มต้นจากเวลาเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี

ครอบครัวอบอุ่น พื้นฐานชีวิตครอบครัวที่ดีต้องเริ่มจากครอบครัวที่มีความอบอุ่นถ้ารากฐานของครอบครัวนั้นมันคงการที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก็จะไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เรามาเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับครอบครัวของเราเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เข้มแข็งพอสำหรับการเผชิญกับสิ่งต่างๆ และเวลาที่เราควรมีให้กันและกันนั้นนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดเพื่อจะให้ ครอบครัวอบอุ่น

อ่านต่อ »