วิธีแก้ปัญหาครอบครัว

วิธีแก้ปัญหาครอบครัว ไม่ให้ทำลายจิตใจ

วิธีแก้ปัญหาครอบครัว ครอบครัวที่อบอุ่นมักเป็นพื้นฐานของสภาพจิตใจที่ดี เพราะไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดใดจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต่างมีความปรารถนาที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสบายใจและรู้สึกที่ปลอดภัย แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ทำให้ทุกคนจะต้องทำงานหนักมากขึ้นมีเวลาพักผ่อนน้อยลง รวมทั้งมีความเครียดในเรื่องต่างๆ สะสมมายาวนานและบางคนอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพทางจิตใจ เช่น อาการซึมเศร้า ปัญหาโรครุมเร้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจนำมาสู่ความรุนแรงในครอบครัวที่จะทำลายสภาพจิตใจของคนในครอบครัวได้ วิธีแก้ปัญหาครอบครัว

 

ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร

การกระทำที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทำให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจ การทอดทิ้งปล่อยปละละเลย โดยปัญหาที่นำมาสู่ความรุนแรงในครอบครัว จะแบ่งเป็นสามประเภท คือ ความรุนแรงระหว่างคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา ความรุนแรงต่อเด็ก และรุนแรงต่อผู้สูงอายุ

 

แนวทางป้องกันและแก้ไข เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว

  • สร้างบรรยากาศภายในบ้านให้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย ปลูกฝังและแก้ปัญหาต่างๆ ภายในครอบครัวร่วมกัน มีเหตุผลไม่ก้าวร้าวและใช้คำพูดที่อ่อนน้อมต่อกัน
  • หาโอกาสพูดคุยกันภายในครอบครัวเพื่อปรึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน หากไม่สามารถควบคุมแก้ไขปัญหานี้ได้ควรไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อฟังคำแนะนำและนำมาปรับปรุงแก้ไข การเรียนรู้สื่อสารโดยตรงกับคนภายในครอบครัวด้วยความรักและความเข้าใจเรียนรู้เรื่องการจัดการอารมณ์รวมถึงการฝึกทักษะการรับฟังอย่างเข้าใจเปิดใจรับฟังแบบมีอคติแอบแฝง และเมื่อเจอปัญหาขัดแย้งก็ร่วมกันแก้ไขอย่างสงบ
  • หลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความรุนแรง เช่น ดื่มแอลกอฮอล์ เสพสิ่งเสพติด ทั้งนี้ถ้าหากมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นควรจะมีฝ่ายหนึ่งที่จะต้องหยุดและหลีกเลี่ยงคำพูดยั่วยุเสียดสี ไม่ว่าจะทำคำพูดหรือสายตา เพราะจะทำให้อีกฝ่ายโกรธมากยิ่งขึ้น ถ้าถึงขั้นขว้างปาสิ่งของหนูจะเข้ามาทำร้ายร่างกายควรหลบหนีออกจากสถานการณ์ตรงนั้นไปก่อน
  • เมื่อเกิดการกระทำรุนแรงภายในครอบครัว ก็ควรพาผู้บาดเจ็บไปรับรักษาโดยแพทย์และหากได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจก็ควรไปพบจิตแพทย์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตให้กลับมาดีดังเดิม และผู้ที่ใช้ความรุนแรงก็ควรที่จะพบจิตแพทย์เพื่อการประเมินปัญหาทางจิตตะเวชและได้รับการบำบัดเช่นเดียวกัน

 

ปัญหาคือในครอบครัวนั้น เป็นสิ่งที่บนทำลายสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก และจงพึงตระหนักไว้เสมอว่าความรุนแรงในครอบครัวนั้นไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคล แต่คนในชุมชนหรือสังคมก็ควรเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกัน ถ้าหากใครได้พบเห็นการกระทำรุนแรงก็คนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป

 

 

ขอขอบคุณ : https://prosta.info

 

สิ่งแรกที่จะรัก

สิ่งแรกที่จะรัก คือครอบครัวและสิ่งสุดท้ายที่จะลืม

สิ่งแรกที่จะรัก ครอบครัวถือเป็นสถานที่แรกที่ได้สอนให้เรารู้จักกับความรักด้วยกันแสดงถึงความรัก โดยที่พวกเขาจะคอยปกป้องดูแลและเลี้ยงดูเราให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ครอบครัวไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากเราเลย นอกจากความรักความสุขและความสบายใจของตัวเรา

อ่านต่อ »
สิ่งที่ไม่ควรทำ

สิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว

สิ่งที่ไม่ควรทำ ปัญหาในครอบครัวมักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปเพราะทุกครอบครัวล้วนมีเหตุผลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกภายในบ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่าง การเลี้ยงลูก ปัญหาสุขภาพ

อ่านต่อ »
ครอบครัวอบอุ่น

ครอบครัวอบอุ่น เริ่มต้นจากเวลาเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี

ครอบครัวอบอุ่น พื้นฐานชีวิตครอบครัวที่ดีต้องเริ่มจากครอบครัวที่มีความอบอุ่นถ้ารากฐานของครอบครัวนั้นมันคงการที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก็จะไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เรามาเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับครอบครัวของเราเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เข้มแข็งพอสำหรับการเผชิญกับสิ่งต่างๆ และเวลาที่เราควรมีให้กันและกันนั้นนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดเพื่อจะให้ ครอบครัวอบอุ่น

อ่านต่อ »
สิ่งแรกที่จะรัก

สิ่งแรกที่จะรัก คือครอบครัวและสิ่งสุดท้ายที่จะลืม

สิ่งแรกที่จะรัก ครอบครัวถือเป็นสถานที่แรกที่ได้สอนให้เรารู้จักกับความรักด้วยกันแสดงถึงความรัก โดยที่พวกเขาจะคอยปกป้องดูแลและเลี้ยงดูเราให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ครอบครัวไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากเราเลย นอกจากความรักความสุขและความสบายใจของตัวเรา

อ่านต่อ »
สิ่งที่ไม่ควรทำ

สิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว

สิ่งที่ไม่ควรทำ ปัญหาในครอบครัวมักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปเพราะทุกครอบครัวล้วนมีเหตุผลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกภายในบ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่าง การเลี้ยงลูก ปัญหาสุขภาพ

อ่านต่อ »
ครอบครัวอบอุ่น

ครอบครัวอบอุ่น เริ่มต้นจากเวลาเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี

ครอบครัวอบอุ่น พื้นฐานชีวิตครอบครัวที่ดีต้องเริ่มจากครอบครัวที่มีความอบอุ่นถ้ารากฐานของครอบครัวนั้นมันคงการที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก็จะไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เรามาเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับครอบครัวของเราเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เข้มแข็งพอสำหรับการเผชิญกับสิ่งต่างๆ และเวลาที่เราควรมีให้กันและกันนั้นนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดเพื่อจะให้ ครอบครัวอบอุ่น

อ่านต่อ »